Informacje o konferencji

3 czerwca 2018 r. zakończyła się konferencja "Nauka - Etyka - Wiara" NEW-2018
Go to Komitet programowy

Komitet programowy

Przewodniczący Komitetu Programowego: Dr hab. inż. Mirosław Rucki, prof. nadzw. UTH Radom. Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego: Mgr Katarzyna Mania

Go to Zakres tematyczny

Zakres tematyczny

Edycja konferencji Nauka – Etyka – Wiara w 2018 r. będzie poświęcona zagadnieniom związanym z ideologiami. Temat przewodni: „Wpływ ideologii na naukę i życie społeczne”.

Go to Poprzednie edycje konferencji

Poprzednie edycje konferencji

Informacje o miejscu, tematyce i przebiegu poprzednich konferencji z cyklu “Nauka – Etyka – Wiara” można znaleźć na stronie Chrześcijańskiego Forum Pracowników Nauki: www.chfpn.pl

Go to Następna Konferencja NEW’20

Następna Konferencja NEW’20

Planowany termin następnej konferencji NEW’20: 11-14 czerwca 2020 r. Prosimy o zgłaszanie wstępnego zainteresowania

INFORMACJE o organizatorze

Chrześcijańskie Forum Pracowników Nauki

Chrześcijańskie Forum Pracowników Nauki jest stowarzyszeniem wierzących pracowników nauki.
Wartości, jakimi kierowali się jego założyciele, opisuje fragment Preambuły Statutu: "Będąc powołani przez Boga do służenia innym ludziom, chcemy przyczynić się do zmniejszenia tego rozdźwięku między wiarą a działalnością zawodową i społeczną, jaki występuje w naszym środowisku.
Uważamy, że podstawowy przekaz Ewangelii powinien być komunikowany zarówno słowem, jak i przykładem życia. Pragniemy, aby wierzący w Chrystusa pracownicy uczelni byli Jego godnymi reprezentantami i stosowali prawdy Ewangelii przy prowadzeniu badań naukowych oraz w relacjach ze współpracownikami, przełożonymi i studentami.
W codziennym życiu zawodowym wielokrotnie stajemy przed dylematami natury etycznej i jest naszym pragnieniem, aby były one zawsze rozwiązywane dla dobra ludzi na podstawie spójnego systemu etycznego opartego na podstawach chrześcijańskich".

Zaproszeni WYKŁADOWCY

W sesji plenarnej wystąpili z referatami:

Dr Natalia Zimniewicz

Temat referatu: Doktryna Kościoła katolickiego w kalkulacjach ekonomicznych spółek medialnych
Natalia Zimniewicz uzyskała stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Specjalizuje się w problematyce finansów przedsiębiorstw, korupcji oraz konfliktu interesów. Prowadzi badania na temat nieuczciwych praktyk rynkowych jednostek ekonomicznych wokół tematów światopoglądowych takich jak m.in. aborcja, gender czy antykoncepcja.

Prof. Julian Ławrynowicz

Temat referatu: Ewolucja podstawowych rodzajów powołań w ciągu pontyfikatu Jana Pawła II,
Działalność naukowa Juliana Ławrynowicza związana jest z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i poza jego granicami. Szczególnie owocna była jego współpraca z krajowymi ośrodkami: lubelskim, krakowskim, toruńskim i warszawskim. Za granicą z kolei nawiązał bliskie kontakty ze środowiskami naukowymi: Bułgarii, Francji, Finlandii, Japonii, Meksyku, Niemiec, Włoch, Ukrainy i wielu innych państw.

Prof. Michael Abdalla

Temat referatu: Dhimmi – niemuzułmanin w państwie muzułmańskim: teoria i praktyka
Dr hab. Michael Abdalla, prof. nadzw. UAM, jest Asyryjczykiem, chrześcijaninem urodzonym w Syrii, mieszkającym w Polsce od ponad 40 lat. Pracuje na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na Uniwersytecie Rolniczym. Publikuje wiele artykułów na temat chrześcijaństwa bliskowschodniego

Dr James West

Temat referatu: Ideology or Christ
Minister of the gospel, educator, armor bearer professional, counselor & advisor, security consultant, personal security and protection personnel, corporate security crime prevention officer, leadership developer.

Specjalnie dla doktorantów!

w ramach konferencji NEW-2018

Dziękujemy wszystkim uczestnikom!

Zachęcamy do udziału w następnej konferencji NEW'20 11-14 czerwca 2020 r.