Informacje o konferencji

"Nauka - Etyka - Wiara" NEW-2018
Go to Komitet programowy

Komitet programowy

Przewodniczący: Dr hab. inż. Mirosław Rucki, prof. nadzw. UTH Radom

Go to Komitet organizacyjny

Komitet organizacyjny

Przewodniczący: Mgr Andrzej Zabołotny

Go to Zakres tematyczny

Zakres tematyczny

Edycja konferencji Nauka – Etyka – Wiara w 2018 r. będzie poświęcona zagadnieniom związanym z ideologiami. Temat przewodni: „Wpływ ideologii na naukę i życie społeczne”.

Go to Poprzednie edycje konferencji

Poprzednie edycje konferencji

Informacje o miejscu, tematyce i przebiegu poprzednich konferencji z cyklu “Nauka – Etyka – Wiara” można znaleźć na stronie Chrześcijańskiego Forum Pracowników Nauki: www.chfpn.pl

INFORMACJE o organizatorze

Chrześcijańskie Forum Pracowników Nauki

Chrześcijańskie Forum Pracowników Nauki jest stowarzyszeniem wierzących pracowników nauki.
Wartości, jakimi kierowali się jego założyciele, opisuje fragment Preambuły Statutu: "Będąc powołani przez Boga do służenia innym ludziom, chcemy przyczynić się do zmniejszenia tego rozdźwięku między wiarą a działalnością zawodową i społeczną, jaki występuje w naszym środowisku.
Uważamy, że podstawowy przekaz Ewangelii powinien być komunikowany zarówno słowem, jak i przykładem życia. Pragniemy, aby wierzący w Chrystusa pracownicy uczelni byli Jego godnymi reprezentantami i stosowali prawdy Ewangelii przy prowadzeniu badań naukowych oraz w relacjach ze współpracownikami, przełożonymi i studentami.
W codziennym życiu zawodowym wielokrotnie stajemy przed dylematami natury etycznej i jest naszym pragnieniem, aby były one zawsze rozwiązywane dla dobra ludzi na podstawie spójnego systemu etycznego opartego na podstawach chrześcijańskich".

Zaproszeni WYKŁADOWCY

W sesji plenarnej wystąpią z referatami:

Prof. Julian Ławrynowicz

Temat referatu: Ewolucja podstawowych rodzajów powołań w ciągu pontyfikatu Jana Pawła II,
Działalność naukowa Juliana Ławrynowicza związana jest z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i poza jego granicami. Szczególnie owocna była jego współpraca z krajowymi ośrodkami: lubelskim, krakowskim, toruńskim i warszawskim. Za granicą z kolei nawiązał bliskie kontakty ze środowiskami naukowymi: Bułgarii, Francji, Finlandii, Japonii, Meksyku, Niemiec, Włoch, Ukrainy i wielu innych państw.

Prof. Michael Abdalla

Temat referatu: Dhimmi – niemuzułmanin w państwie muzułmańskim: teoria i praktyka
Dr hab. Michael Abdalla, prof. nadzw. UAM, jest Asyryjczykiem, chrześcijaninem urodzonym w Syrii, mieszkającym w Polsce od ponad 40 lat. Pracuje na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na Uniwersytecie Rolniczym. Publikuje wiele artykułów na temat chrześcijaństwa bliskowschodniego

Specjalnie dla doktorantów!

w ramach konferencji NEW-2018

Więcej informacji o konferencji NEW-2018 wkrótce

Początek przyjmowania zgłoszeń: 15 października 2017 r.