16 sierpnia 2017

Dla doktorantów

Dla słuchaczy studiów doktoranckich przygotowaliśmy specjalne wydarzenia w postaci warsztatów, zajęć integracyjnych oraz możliwości wystąpienia z referatem na osobnej sesji doktoranckiej.
Przyjazd w środę, 30 maja 2018 r., po południu.
Wieczór integracyjny w środę 30 maja.
Warsztaty – w czwartek, 31 maja, od 9:00 do 13:00.
Sesja doktorantów będzie miała miejsce w trakcie konferencji w dniach 31 maja – 3 czerwca.
Wieczór integracyjny umożliwi wzajemne poznanie się w trakcie gier i zabaw interakcyjnych.
Planujemy w czasie warsztatów poruszyć tematy:
– jak odnaleźć się w środowisku naukowym i w przyszłej pracy na uczelni,
– przemawianie publiczne,
– budowanie swojego wizerunku w mediach społecznościowych,
– doktorant z perspektywy promotora,
– przygotowanie prezentacji w PowerPoincie
i inne ciekawe zagadnienia pomocne w studiach doktoranckich i w rozpoczęciu kariery naukowej.
Jest przewidziana osobna sesja dla doktorantów, na której można będzie przedstawić dowolne zagadnienia związane z przygotowywanymi pracami doktorskimi. Udział w tej sesji kilku życzliwych profesorów pomoże doktorantom przełamać tremę, usłyszeć opinie o podejmowanej problematyce i sposobie jej prezentowania, skorzystać z dobrych rad i sugestii. Referaty doktorantów po uzyskaniu rekomendacji przewodniczącego sesji mogą być opublikowane w monografii pokonferencyjnej.

Udział w sesji dla doktorantów nie wyklucza możliwości przygotowania i wygłoszenia referatu również w jakiejś grupie tematycznej konferencji.