12 lipca 2017

Komitety

W skład komitetów programowego oraz organizacyjnego wchodzą następujące osoby:

Komitet programowy:

Przewodniczący:

Dr hab. inż. Mirosław Rucki, prof. nadzw. UTH Radom

 

Członkowie:

Dr hab. Michael Abdalla, prof. nadzw. UAM w Poznaniu
Prof. Richard Carhart, University of Illinois at Chicago (USA)
Dr hab. inż. Adam Cenian, profesor IMP PAN w Gdańsku
Dr. Nigel Crompton, Professor of Biology, Cornerstone University (USA)
Dr hab. Jerzy Grzybowski, UAM w Poznaniu
Prof. dr hab. Zbigniew Jacyna- Onyszkiewicz, UAM w Poznaniu
Prof. dr hab. Ryszard Kleszcz, Uniwersytet Łódzki
Prof. dr hab. n.med. Andrzej Kochański, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN
Dr hab. Grzegorz Kucharczyk, prof. IH PAN
Prof. dr hab. Julian Ławrynowicz, Uniwersytet Łódzki
O. prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski OSPPE, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Ks. dr hab. Mariusz Rosik, prof. PWT we Wrocławiu
Ksiądz biskup prof. dr hab. Andrzej Siemieniewski, PWT we Wrocławiu
Ks. dr hab. Sławomir Stasiak, prof. PWT we Wrocławiu
Dr hab. inż. Andrzej Urbaniak, prof. nadzw. Politechniki Poznańskiej
Dr hab. Jan Wadowski, Politechnika Wrocławska
Ks. prof. dr hab. Kazimierz Wolsza, Uniwersytet Opolski

 

Komitet Organizacyjny

Przewodnicząca:

Mgr Katarzyna Mania

 

Członkowie:

Dr Elżbieta Stawnicka-Zwiahel

Dr Joanna Jaromin

Dr Piotr Szczukiewicz

Mgr Elżbieta Zabołotny

Mgr Andrzej Zabołotny

Mgr Ilona Bartocha

Mgr Grzegorz Krawiec