12 lipca 2017

Tematyka i program

Temat przewodni konferencji NEW-2018:

„Wpływ ideologii na naukę i życie społeczne”.

Na konferencji wygłoszono referaty o następującej tematyce:

– czym jest ideologia?

– ideologie w historii i ich konsekwencje

– ideologie związane z antropologią (genderyzm, feminizm, rasizm, eugenika itp.)

– ideologie a wychowanie

– koncepcje ideowe w duchowości

– ideologia a religia

– islam jako ideologia

– ideologie narodowościowe

– ideologie ekologiczne (globalne ocieplenie, wegetarianizm, ekologizm itp.)

– ideologia politycznej poprawności

– ideologia ewolucjonizmu

oraz referaty na tematy powiązane z problematyką ideologii w kontekście nauki, etyki i wiary.

Program oraz streszczenia wystąpień do pobrania w pliku PDF